The Function of Seals In a Hydraulic Cylinder หน้าที่ของซีลในกระบอกไฮดรอลิก
23
Aug

The Function of Seals In a Hydraulic Cylinder หน้าที่ของซีลในกระบอกไฮดรอลิก

The Function of Seals In a Hydraulic Cylinder
หน้าที่ของซีลในกระบอกไฮดรอลิก

การซ่อมแซมกระบอกไฮดรอลิกเป็นงานที่ต้องมีความรู้และความเข้าใจว่ากระบอกสูบไฮดรอลิกทำงานอย่างไร หรืออย่างน้อยก็ใช้โอริง-ซีลอะไร ทำให้กระบอกสูบทำงานได้

เราจะพูดถึงส่วนประกอบของกระบอกไฮดรอลิก เพื่อให้คุณเห็นภาพเบื้องต้นของซีลต่างๆในระบบของกรบอกไฮดรอลิก
เรามาเริ่มกันที่(ดูภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ)

 

Rod wipers

ซีลกันฝุ่น : ซีลกันฝุ่นเป็นหนึ่งในส่วนประกอบการซีลชิ้นแรกที่คุณจะพบเมื่อทำการซ่อมซีลกระบอกไฮดรอลิก ซีลฝุ่น ทำหน้าที่ทำความสะอาดแกนกระบอกไฮดรอลิกก่อนจะมีการชักกลับเข้าไปในเคสตัวกระบอก Rod wipers (ซีลกันฝุ่น)ช่วยป้องกันสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ไม่ให้เข้าไปในน้ำมันไฮดรอลิก ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้กับตัวแกนได้

Rod seals

ซีลก

Read more