ชนิดของออยซีล(Oil Seal Type)
16
Apr

ชนิดของออยซีล(Oil Seal Type)

ขึ้นอยู่กับลักษณะการออกแบบ 2 ฟังก์ชั่นหลัก เพื่อให้แต่ละชนิดการออกแบบ ถูกนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับสภาพงานมากที่สุด

Read more