ลักษณะของความเสียหายของโอริง Types of O-Ring Failure
06
Oct

ลักษณะของความเสียหายของโอริง Types of O-Ring Failure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types of O-Ring Failure Abrasion ลักษณะของความเสียหายของโอริง เกิดจากการเสียดสี

ลักษณะที่เจอ

โอริง เป็นรอยขีดข่วน เป็นริ้วๆ ตื้นบ้าง ลึกบ้าง

สาเหตุ

เกิดจาก โอริง ถูกเสียดสีอย่างรุนแรง อาจจะเกิดจากความเรียบของร่อง(ที่ไม่เรียบ)หรือขาดการหล่อลื่น

วิธีการป้องกัน/แก้ไข

ควรจะใส่สารหล่อลื่นขณะติดตั้งหรือตรวจสอบความเรียบผิวของร่องให้มีความเรียบ


Types of O-Ring Failure : Chemical Degradation โอริงเสียหายจากการถูกทำลายด้วยสารเคมี

ลักษณะที่เจอ

Read more