O-ring NBR

 

โอริงที่ทำจาก NBR นั้นใช้กันอย่างแพร่หลายมาก เนื่องจากคุณสมบัติของโอริง ที่ผลิตจากยาง NBR 
-เหมาะสำหรับใช้งาน กับน้ำมัน เชื้อเพลิง ปิโตรเลียม จารบี น้ำมันไฮโดรลิค โดยตรง
-สามารถทนความร้อนในอุณหภูมิระหว่างการทำงานตั้งแต่ -40°c ถึง 110°c มีราคาถูกอันเนื่องมาจากการใช้อย่างแพร่หลาย 
-มีขนาดความหนา (CS) ให้เลือกตั้งแต่ 0.8 mm. ขึ้นไป

วัสดุที่ใช้ทำ โอริง ไม่ได้มีแค่ NBR ตัวเดียวครับ ติดตามเราต่อไป เราจะไล่เรียงข้อมูลมาให้เป็นชุดๆเลยครับ