Selection of Seal Material Based on Working Fluid การเลือกวัสดุซีลให้เหมาะสมกับการใช้งานกับสารเคมีในของเหลว

Selection of Seal Material Based on Working Fluid
การเลือกวัสดุซีลให้เหมาะสมกับการใช้งานกับสารเคมีในของเหลว

ความต้านทานเคมีเป็นข้อที่นำมาพิจารณาที่สำคัญเมื่อเลือกน้ำมันไฮดรอลิกสำหรับระบบ องค์ประกอบการซีลไฮดรอลิกจะต้องไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับสารทำงานผู้ผลิตซีลควรให้คำแนะนำตามที่แสดงในตารางที่ A.6 สำหรับวัสดุซีลที่ดีที่สุดสำหรับของเหลวที่ทนไฟน้ำเป็นสารเคมีที่อาจส่งผลเสียต่อซีลดังนั้นจึงต้องใช้ซีลพิเศษในกรณีที่ใช้ของเหลวที่ติดไฟ ตาราง A.7 แสดงความเข้ากันได้กับของเหลวสำหรับวัสดุซีลทั่วไป

ตาราง A.6 - วัสดุซีลที่แนะนำสำหรับของเหลวที่ไม่ติดไฟ (ข้อมูลจาก Parker)

 

ตาราง A.7 - ความเข้ากันได้กับของเหลวสำหรับวัสดุซีลทั่วไป

 

สอบถาม/สั่งซื้อสินค้า
บริษัท อีโคซีล จำกัด
ผู้แทนจำหน่าย ซีลกันรั่ว ปะเก็น
และพลาสติกวิศวกรรมทุกชนิดจากต่างประเทศ
จำหน่ายปลีก-ส่ง พร้อมบริการหลังการขาย
 <div class=