Language

Cart

PVC (PolyVinyChoride)

PVC (PolyVinyChoride)

- มี 2 ชนิดคือ U-PVC, C-PVC
- มี 2 สีเทา กับ สีใส
- ลักษณะเป็น แผ่นและแท่ง
- ความแข็ง 75 (Shore D)
- อุณหภูมิ -20 ถึง 62 °C
- สามารถใช้กาวประสาน(เชื่อม)ได้
-ไม่สามารถใช้กับอาหารได้

การใช้งาน
-ใช้งานเกี่ยวกับสารเคมี เช่นถังเคมี ฝาครอบเครื่องจักร
- จะใช้ PP หรือ PVC ขึ้นอยู่กับสารเคมี (สามารถเปิดดูตารางเคมีได้)

สอบถามสั่งซื้อสินค้า
บริษัท อีโคซีล จำกัด

Facebook : @ecosealthailand
Line Official : @ecosealthailand
Website: www.ecosealthailand.com
E-mail : [email protected]

Tel : 02 931 6868