Language

Cart

Nylon (Polyamide 6)

- ชื่อทางการค้า Nylon Superline
- ความแข็ง 70 (Shore D)
- มี 2 สี คือ ขาวกับดำ
- อุณหภูมิ -40 ถึง 85 °C
- ลักษณะเป็นแผ่น และแท่ง
- ใช้กับอาหารได้

การใช้งาน
ใช้ทำ Roller, Bush ฯลฯ

 

สอบถามสั่งซื้อสินค้า
บริษัท อีโคซีล จำกัด

Facebook : @ecosealthailand
Line Official : @ecosealthailand
Website: www.ecosealthailand.com
E-mail : ecoseal@ecosealthailand.com

Tel : 02 931 6868