Language

Cart

การสั่งซื้อสินค้าช่วงโควิท19

 1. ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท อีโคซีล จำกัด สำนักงานใหญ่ กทม
  26
  Mar

  ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท อีโคซีล จำกัด สำนักงานใหญ่ กทม

  ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

  เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนั้น เพื่อลดการแพร่กระจาย และความเสี่ยงของคู่ค้าและลูกค้า บริษัท อีโคซีล ขอความกรุณาในการสั่งสินค้า โดยผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่ท่านสะดวก บริษัทฯ จะรีบดาเนินการจัดเตรียมสินค้าพร้อมส่งให้ท่านอย่าง รวดเร็ว โดยขอความกรุณาให้ท่านดาเนินการดังนี้

  1. การสั่งซื้อผ่านพนักงานขาย ขอให้ท่านสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ระบุชนิดสินค้า รูปแบบ ขนาด จำนวน ราคาและระยะเวลาส่งมอบ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมแจ้งสถานที่จัดส่ง ดังนี้
   1. ลูกค้าเครดิต สั่งซื้อประจา ระบุสถานที่ส่งให้จัดเจน หากเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งที่แตกต่างจาก เดิม ให้ระบุด้วยว่าเปลี่ยนถาวรหรือเฉพาะช่วงเวลาใดบ้าง เพื่อป้องกันการส่งผิดพลาด
   2. ลูกค้าเงินสด สั่งซื้อประจา ระบุสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน เต
  Read more
 2. ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท อีโคซีล จำกัด สำนักขายมาบตาพุด จ.ระยอง
  26
  Mar

  ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท อีโคซีล จำกัด สำนักขายมาบตาพุด จ.ระยอง

  ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

  เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนั้น เพื่อลดการแพร่กระจาย และความเสี่ยงของคู่ค้าและลูกค้า บริษัท อีโคซีล ขอความกรุณาในการสั่งสินค้า โดยผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่ท่านสะดวก บริษัทฯ จะรีบดาเนินการจัดเตรียมสินค้าพร้อมส่งให้ท่านอย่าง รวดเร็ว โดยขอความกรุณาให้ท่านดาเนินการดังนี้

  1. การสั่งซื้อผ่านพนักงานขาย ขอให้ท่านสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ระบุชนิดสินค้า รูปแบบ ขนาด จำนวน ราคาและระยะเวลาส่งมอบ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมแจ้งสถานที่จัดส่ง ดังนี้
   1. ลูกค้าเครดิต สั่งซื้อประจา ระบุสถานที่ส่งให้จัดเจน หากเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งที่แตกต่างจาก เดิม ให้ระบุด้วยว่าเปลี่ยนถาวรหรือเฉพาะช่วงเวลาใดบ้าง เพื่อป้องกันการส่งผิดพลาด
   2. ลูกค้าเงินสด สั่งซื้อประจา ระบุสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน เต
  Read more