มาตรการป้องกัน การแพร่กระจ่ายของโควิด-19 ของทีมจัดส่ง บริษัท อีโคซีล จำกัด

มาตรการป้องกัน การแพร่กระจ่ายของโควิด-19 ของทีมจัดส่ง

                บริษัทฯ ได้มีการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการฆ่าเชื้อ เท่าที่จะสามารถทำให้ได้มากที่สุด  เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19  โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทฯทุกคน บริษัทมีมาตรการรักษาความสะอาด และป้องกันเชื้อโรคก่อนดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทุกราย  ดังนี้

  1. พนักงานจัดส่งทุกคนทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จะต้องสวมหน้ากากอนามัย (Mask) ตลอดเวลา

ของการปฏิบัติงาน

  1. พนักงานจัดส่งจะได้รับการตรวจอุณหภูมิ ทุกเช้า ก่อนเริ่มงาน หากใครมีอุณหภูมิ สูงเกินกว่า 37.5 องศา บริษัทฯ จะให้เข้ามาตรการกักตัวที่บ้านทันที เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ระหว่างนี้จะมีการเฝ้าติดตามเป็นระยะ จนกว่าพนักงานจะหายเป็นปกติ
  2. บริษัทฯ จัดเตรียม เจลแอลกอฮอลล้างมือ ประจำจุด เช่นประตูทางเข้า สำนักงาน เมื่อพนักงานมีการหยิบจับหรือสัมผัสสิ่งของ สามารถที่จะล้างมือให้สะอาดตลอดเวลา
  3. รถยนต์ที่ใช้สำหรับการจัดส่ง พนักงานขับรถจะดูแลความสะอาด รถทุกคันจะมี เจลแอลกอฮอล และแอลกอฮอลขวดสเปรย์ ประจำตัวพนักงานจัดส่งทุกคน
  4. นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สั่งทำชุดเครื่องพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับพนักงานจัดส่งก่อนออกหรือกลับจากการปฏิบัติงานทันที  ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่า ชุดแต่งกายพนักงานผ่านการฆ่าเชื้อได้ในระดับหนึ่งแล้ว

**บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องปลอดภัยและพร้อมหามาตรการที่ดีเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19**