ประกาศรับสมัครพนักงาน

ประกาศ รับสมัครพนักงาน หลากหลายอัตตรา รายละเอียด ข้อมูล ด้างล่าง

Sales Engineer วิศวกรขาย จำนวน 2 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่กทม. และประจำสาขามาบตาพุด จ.ระยอง)

 • -เพศหญิง/ชาย อายุ 23-35 ปี
 • -การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
 • -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี
 • -มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
 • -ปฏิบัติงาน พื้นที่ กทม. และสามารถออกนอกพื้นที่ได้
 • -มีทักษะการขายที่ดี สามารถเปิด – ปิดการขายได้ และอธิบายผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายได้ดีทั้งด้านวัสดุและคุณสมบัติ
 • -มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี มีใจรักงานขาย
 • -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Representative พนักงานขาย จำนวน 3 อัตรา

 • -เพศหญิง/ชาย อายุ 23-35 ปี
 • -การศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • -มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
 • -ปฏิบัติงาน พื้นที่ กทม. และสามารถออกนอกพื้นที่ได้
 • -มีทักษะการขายที่ดี สามารถเปิด – ปิดการขายได้ และอธิบายผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายได้ดีทั้งด้านวัสดุและคุณสมบัติ
 • -มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี มีใจรักงานขาย
 • -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

  • -เพศชาย อายุ 23 ขึ้นไป
  • -การศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • -มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
  • -สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้างานกะบ่ายได้
  • -สามารถอ่านแบบได้ /ใช้โปรแกรม Solid work เขียนแบบชิ้นงานได้
  • -สามารถใช้เครื่องมือวัดงานและตรวจสอบชิ้นงานตามแบบได้
  • -สามารถทำ CAD/CAM ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างเทคนิค CNC Milling จำนวน 3 อัตรา (เครื่อง CNC Milling, เครื่อง CNC Router, เครื่อง CNC Atom)

 • -เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • -การศึกษา ม.6 หรือ ปวช., ปวส. ขึ้นไป
 • -มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 • -สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้างานกะบ่ายได้
 • -สามารถเขียนโปรแกรม M-Code,G-Code หน้าเครื่องจักรได้
 • -สามารถอ่านแบบ (DWG) ของชิ้นงานได้
 • -ทำ PM เครื่องจักรประจำวันได้
 • -สามารถใช้เครื่องมือวัดงานและตรวจสอบชิ้นงานตามแบบได้
 • -สามารถใช้ Auto Cad ในการเขียนแบบตามชิ้นงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • -สามารถทำ CAD/CAM และคุมเครื่องจักร Control Mitsubishi ได้ จะจารณาเป็นพิเศษ

ช่าง Manual (กลึง+Milling) จำนวน 1 อัตรา

 • -เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • -การศึกษา ม.6 หรือ ปวช., ปวส. ขึ้นไป
 • -มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 • -สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้างานกะบ่ายได้
 • -สามารถอ่านแบบ (DWG) ของชิ้นงานได้
 • -ทำ PM เครื่องจักรประจำวันได้
 • -สามารถใช้เครื่องมือวัดงานและตรวจสอบชิ้นงานตามแบบได้
 • -สามารถใช้เครื่อง Milling และกลึงได้ทั้ง 2 อย่างได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สามารถติดต่อสอบถามที่
บริษัท อีโคซีล จำกัด
Tel : 02-931-6868-71 ต่อ 145 ติดต่อ แผนกบุคคล