Hallite 610 ROD SEAL Twin Lip Polyurethane

Hallite 610

ความดัน :             400 Bar

อุณหภูมิ :              -45 ถึง 110 OC

ความเร็ว :             1.0 m/s

คุณลักษณะ

  • -               ไม่อ่อนไหวกับการกระเพื่อมของความดัน
  • -               เป็นการออกแบบให้มีปากซีลสองปาก ทำให้ :
    • +              มีความเสียดทานต่ำ
    • +              ทำให้การซีลดีขึ้น
    • +              มีการป้องกันปากซีลตัวหลัก
    • +              เพิ่มความมั่นคงของซีล

 

 การออกแบบ

                Hallite 610 เป็น ซีลที่ มีปากซีลไม่เท่ากัน 2 ด้าน  “แข็งแรง” ทำให้ได้ ซีลที่ใช้กับ ก้าน (rod) ที่ไม่มีการหล่อลื่นได้ ทั้งในภาระโหลดต่ำ light duty และ ภาระโหลด ปานกลาง medium duty

                ได้รับการออกแบบให้มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของการกระเพื่อม ของความดันแม้เพียงเล็กน้อย ซึ่งมากกว่า การออกแบบของ วงแหวน ตัว ‘U’ ใน Hallite 605

                วัสดุทำมาจาก Hythane 181 ที่มีสมรรถนะสูง, Hallite 610 เป็น ซีลที่มีความยืดหยุ่นอย่างยิ่งยวด ทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างง่ายมากๆ

 

Download ข้อมูลสินค้า Click

 

สอบถามสั่งซื้อสินค้า
บริษัท อีโคซีล จำกัด

Facebook : @ecosealthailand
Line Official : @ecosealthailand
Website: www.ecosealthailand.com
E-mail : ecoseal@ecosealthailand.com

Tel : 02 931 6868