พลาสติก ซีล ปะเก็น โอริง Gasket Hydraulic Seal O-ring- Ecoseal
Sealtools : Sealtools

Sealtools
Seal Tool คือ อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานเกี่ยวกับซีล เพื่อให้การทำงานเกี่ยวกับซีลมีคุณภาพครับ
จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามนี้คือ
- อุปกรณ์ที่ช่วยในการติดตั้งซีล (Installation)
- อุปกรณ์ที่ช่วยในการถอดซีล (Disassembly)
- เครื่องมีวัด (Measurement)
- เครื่องมือช่วยในการตัดซีล (Cutter)
- เครื่องมือช่วยในการต่อซีล (Connection)
- เครื่องมือที่เป็นสื่อช่วยในการสอนความรู้เกี่ยวกับซีล (Teaching Purpose)
นับว่าเป็นเรื่องดีที่น่าสนใจครับสำหรับ Seal Tool ต่างๆ นอกจากความรู้เกี่ยวกับซีล ซึ่งในการติดตั้ง ถอดประกอบนั้น ต้องใช้ความละเอียด และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้งานที่ได้มีคุณภาพ และถือเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งในการใช้ซีลอย่างถูกต้อง
จากนี้ไปเราจะมาไล่เรียงกันครับว่า Seal Tool แต่ละอันมีหน้าตาและช่วยในการทำงานของเราได้อย่างไร ติดตามกันต่อไปนะครับ