พลาสติก ซีล ปะเก็น โอริง Gasket Hydraulic Seal O-ring- Ecoseal
Oil Seal : Oil Seal Material

วัสดุที่ใช้ผลิต ออยซีล (Oil Seal Material)

Oilseal Material Thumnail

 

A.ยางขอบซีลหลัก (Elastomeric Sealing Material)

Oilseal 1

วัสดุที่นำมาผลิตใช้ผลิตยางขอบซีลหลัก(Sealing Material)ในออยซีล(Oil Seal) จะมีการใช้อยูด้วยกันหลาย ชนิดแต่ที่นิยมใช้กันมากในชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทั่วๆไปก็มีไม่กี่ชนิด ส่วนชนิดที่ต้องการความพิเศษมากๆก็จะถูกผลิต และนำไปใช้เฉพาะทาง(Special List) เท่านั้นแต่ราคาก็จะสูงไปด้วยเช่นกัน วัสดุที่นิยมกันพอสรุปได้ดังนี้

  • Nitrile (Buna-N, NBR)
    คุณสมบัติของวัสดุ ดีต่อความต้านทานต่อน้ำมันและความร้อนระดับหนึ่งในช่วงอุณหภูมิ -40 °C ถึง 120 °C(oil) หรือ 90°C(water) ขณะเดียวกันยังมีความยืดหยุ่นและมีความต้านทานต่อแรงกดบีบอัด ยางไนไตรยังมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับยางชนิดอื่น ๆ และมีความต้านทานการสึกหรอสูง จึงนิยมใช้กันมาก
  • EPDM (Ethylene Propylene)
    จะถูกผลิตโดยใช้โมโนเมอร์ที่สามและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกันรั่วซึมในของเหลวไฮดรอลิคส์ และในระบบเบรก มีช่วงอุณหภูมิการทำงานในวงกว้าง -55 °C ถึง 150 °C นอกจากนี้นี้ยังใช้ในการอบไอน้ำและ อุณหภูมิที่ต่ำกว่าการใช้งานที่อุณหภูมิปรกติด้วย
  • Viton® or Fluorocarbon (FKM)
    Viton®(fluorocarbon rubber) เป็นยางที่มีคุณสมบัติที่ดีมากตัวหนึ่งที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตเป็นยาง ขอบซีล(Seal rubber) เป็นยางที่มีคุณสมบัติสามารถต้านทานได้ดีในที่อุณหภูมิสูงในทุกๆสภาพ เช่น อากาศทั่วไป, ในน้ำมันไฮโดรลิกส์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารตัวทำละลาย, หรือสารละลายเคมีบางอย่าง เป็นตัน จึงเป็นวัสดุที่ดีที่ถูกเลือกนำ นำมาเป็นวัสดุยางซีล(Seal rubber) Viton® มีความสามารถในช่วงอุณหภูมิ -26 °C ถึง 232 °C

 

B.โครงซีล (Metal Case Material)

 Oil seal Metal Case Material2

โครงซีลเหล็ก หรือ ขอบเหล็ก (Steel Case,Insert)

เป็นโครงซีลที่ผลิตจากเหล็กรีดเย็น เพื่อความแข็งแรงของโครงซีล และให้ความคงทนต่อการใช้งาน โดยทั่ว ไปออยซีล(Oil Seal) จะใช้โครงเหล็กสำหรับงานในเครื่องจักรทั่วไปที่ใช้ในสภาพสิ่งแวดล้อมปรกติ เหล็กที่นำมาผลิต เป็นโครงซีลเหล็กจะเป็นเหล็กรีดเย็นตามมาตรฐาน DIN1624 

โครงซีลสเตนเลส (Stainless Steel Case) 

เมื่อต้องการใช้ออซีล(Oil Seal) ในสภาพที่มีความเสียงจะเกิดสนิมได้ง่าย เช่น ในสภาพความชื้นสูง, แช่ในน้ำ,ลมร้อนฯลฯ ซึ่งต้องการความคงทนของออซีล(Oil Seal)เป็นพิเศษ โครงซีลสเตนเลส(Stainless Steel Case) จึงนำมา ผลิตเป็นโครงซีลเพื่อให้เป็นทางเลือกใช้งานตามสภาพที่เหมาะสม

 

C.สปริงวงแหวน(Garter Spring)

garter spring

สปริงกดจะทำหน้าที่ในการเพิ่มแรงกดในแนวรัศมีของเพลาเพิ่มความสามารถของยางขอบซีลหลักให้ป้องกัน การรั่วซึมของน้ำมัน หรือสารหลอลื่นอื่นๆ สปริงกด(Garter Spring)จะผลิตมาจากลวดปริงตามมาตรฐานที่กำหนดให้มี ความสัมพันธ์กับขนาดของเพลาและแรงในแนวรัศมีที่ต้องการกดยางขอบซีลหลัก