พลาสติก ซีล ปะเก็น โอริง Gasket Hydraulic Seal O-ring- Ecoseal
Oil Seal : Oil Seal Design Type

ชนิดของการออกแบบออยซีล (Oil Seal Design Type)

Oilseal Design Type Thumnail

ชนิดของออยซีล(Oil Seal) ขึ้นอยู่กับลักษณะการออกแบบ 2 ฟังก์ชั่นหลัก เพื่อให้แต่ละชนิดการออกแบบ ถูกนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับสภาพงานมากที่สุด

โครงซีล หรือ ขอบซีล (O.D. Design)

A = เป็นขอบซีลที่ประกอบด้วย ขอบเหล็กด้านนอก และเสริมแรงด้วยขอบด้านใน รวมเป็น 2 ชั้นเพื่อความแข็งแรง
B = เป็นขอบซีลที่ประกอบด้วย ขอบเหล็กด้านนอก
C = ขอบนอกเป็นยางมีการเสริมแรงด้วยโลหะอยู่ด้านใน

การออกแบบปากซีล (LIP Design)

S = ปากซีลปากเดียวใช้สำหรับน้ำมัน และ จารบี มีสปริง รับความดันได้บางส่วน
T = ปากซีลปากเดียวใช้สำหรับน้ำมัน และ จารบี มีสปริง รับความดันได้บางส่วน พร้อมปากซีลกันฝุ่น รวม เป็น 2 ปาก
D = มีปากซีล 2 ปาก หันหลังชนกัน ใช้แยกของเหลว 2 อย่าง ออกจากกัน
V =ปากซีลปากเดียวใช้สำหรับน้ำมันที่มีความหนืด และ จารบี ไม่มีสปริง รับความดันได้บางส่วน
K =ปากซีลปากเดียวใช้สำหรับน้ำมันที่มีความหนืด และ จารบี ไม่มีสปริง รับความดันได้บางส่วน พร้อมปากซีลกันฝุ่น รวม เป็น 2 ปาก

มี Oil Seal อีกหลากหลายชนิด นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว สามารถสอบถามได้ที่ ECOSEAL 02 931 6868