พลาสติก ซีล ปะเก็น โอริง Gasket Hydraulic Seal O-ring- Ecoseal
O-Ring : Effect to O-ring โอริงสัมผัสกับโอโซนและปัญหาอื่นๆ
Effect to O-ring  โอริงสัมผัสกับโอโซนและปัญหาอื่นๆ

Effect to O-ring  โอริงสัมผัสกับโอโซนและปัญหาอื่นๆ

WEATHER OR OZONE CRACKING

Failure Pattern: Occurring in both static and dynamic seals exposed to atmospheres containing ozone and other air pollutants, this failure mode is marked by the appearance of many small surface cracks perpendicular to the direction of stress.

Problem Sources: Ozone attack of the polymer chains causing O-ring cracking. 

Suggested Solutions: Employ O-ring elastomers that are resistant to ozone attack.