พลาสติก ซีล ปะเก็น โอริง Gasket Hydraulic Seal O-ring- Ecoseal
O-Ring : Effect to O-ring องค์ประกอบที่เป็นพลาสติกถูกดึงออกไป ( PLASTICIZER EXTRACTION )

Effect to O-ring องค์ประกอบที่เป็นพลาสติกถูกดึงออกไป ( PLASTICIZER EXTRACTION )

Failure Pattern: Occurring in both static and dynamic seals, primarily in fuel system service, this failure pattern is marked by loss of physical volume.

Problem Sources: Extraction of plasticizer by system chemicals.

Suggested Solutions: Employ a chemically compatible O-ring material.