พลาสติก ซีล ปะเก็น โอริง Gasket Hydraulic Seal O-ring- Ecoseal
Hydraulic Seal : Hallite Bearing Strip

Bearing Strip

HL Bearing Strip Thumnail

Bearing Strip มีไว้ทำไม มันสำคัญยังไงนะ
หน้าที่ของ Bearing Strip หรือ Wear ring มีไว้เพื่อที่จะเป็นตัวประคอง (Guide) ลูกสูบ และ ก้านสูบ ของกระบอก Hydraulic ให้ตรงศูนย์กลางอยู่ตลอดเวลา แม้ในขณะที่มีแรงที่มีทิศทางจากด้านขางของกระบอก
ในขณะเดียวกัน Bearing Strip หรือ Wear Ring จะป้องกันการสัมผัสกันโดยตรงของชื้นส่วนที่เป็นโลหะ (Metal to Metal Contact) ซึ่งจะทำให้ผิวภายในกระบอกสูบเกิดเป็นรอยและทำอันตรายต่อระบบซีลเกิดการเสียหายในที่สุด
Bearing Strip หรือ Wear Ring ถือเป็นส่วนสำคัญอันดับแรกที่จะคงระยะต่างๆที่เราให้ความสำคัญมาตั้งแต่ต้นให้คงระยะค่าต่างๆไว้ได้ ทำให้ระบบซีลทำงานอย่างถูกต้อง
วัสดุที่ใช้ทำ Bearing Strip หรือ Wear Ring จึงถูกออกแบบให้รับแรงกดได้เป็นอย่างดี รวมถึงต้องมีคุณสมบัติในการ Slide ที่ดีด้วย
สำคัญอย่างนี้ อย่าลืมเลือก Bearing Strip หรือ Wear Ring ที่มีคุณภาพ เลือก Hallite