พลาสติก ซีล ปะเก็น โอริง Gasket Hydraulic Seal O-ring- Ecoseal
Hydraulic Seal : Hallite 511 512 513

HL 511 513 Thumnail

Hallite 511 512 513

U Cup ที่มี O Ring อยู่ในปากซีลอืม ใส่ไว้ทำไมนะ

หากเราสังเกต Hydraulic Seal Hallite 511 512 513 น่าจะมีข้อสงสัยว่า โอริงที่ใส่ไว้ที่ปากซีลของซีลเหล่านี้ทำหน้าที่อะไร

คำตอบคือ ในขณะที่ซีลได้รับความดันจากน้ำมันที่ป้อนเข้าไปในระบบปะทะกับหน้าซีลประเภท U Cup  หากมีแรงดันในช่วงแรกที่ยังไม่พอที่จะทำให้ปากซีลอ้าขึ้นเต็มที่ ในขณะนั้นจะมีแรงดันบางส่วนไหลผ่านไปที่ด้านบนของปากซีล การใส่โอริงเข้าไปที่ตรงกลางของปากซีลทำให้ปากซีลมีแรงเบ่งเบื้องต้นที่ปากซีลมากขึ้น ลดการเกิดการไหลผ่านไปของความดัน ทำให้ซีลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โอริงที่ใส่เข้าไปยังมีหน้าที่ลดแรงปะทะที่รุนแรงที่ปะทะเข้ากับหน้าซีล ป้องกันการเกิดฉีกขาดของซีล

อืม รู้แล้ว ใส่ไว้ทำไม