Language

ตะกร้า

Fundamental of Hydraulic Seals

การออกแบบ Hydraulic Seals

 

ส่วนประกอบต่างใน กระบอก Hydraulic

รูปแบบและการทำงานของซีล ใน กระบอกไฮดรอลิก

ลักษณะการทำงาน Rod Seal

 

 

ลักษณะการทำงาน Piston Seal

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hydraulic Seal(ซีลไฮดรอลิก) ประเภทต่างๆได้ที่

 

 

สอบถามสั่งซื้อสินค้า
บริษัท อีโคซีล จำกัด

Facebook : @ecosealthailand
Line Official : @ecosealthailand
Website: www.ecosealthailand.com
E-mail : ecoseal@ecosealthailand.com

Tel : 02 931 6868

Write Your Own Review
You're reviewing:ROD & PISTON SEAL (HYDRAULIC)
คะแนนของคุณ
In stock
SKU
HYDRAULIC ROD SEAL and PISTON SEAL

เพื่อความสะดวกในการค้นหาสินค้า ลูกค้า สามารถกรอกข้อมูล ในช่องต่างๆ ได้ทันที

Grouped product items
   
 ชื่อสินค้าราคา จำนวน ID mmODThicknessThickness2 TypePart NOMaterial
Hallite 601 ขนาด 1.25X1.75X0.275 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿225.00
สินค้าหมด
1.25 1.75 0.275 - 601 4502701 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 100X115X8.9X10 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿229.00
100 115 8.9 10 601 4607100 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 100X120X11X12.5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿300.00
100 120 11 12.5 601 4184901 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 100X120X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿336.00
100 120 12 13 601 4603200 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 105X125X11.4X12.5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿309.00
105 125 11.4 12.5 601 4185001 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 105X125X15X17 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿346.00
105 125 15 17 601 4603300 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 10X18X6X6.6 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
10 18 6 6.6 601 4299900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 10X20X8X9 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
10 20 8 9 601 4600000 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 110X130X11X12.5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿320.00
110 130 11 12.5 601 4185101 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 110X130X15X17 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿371.00
110 130 15 17 601 4603400 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 112X125X8.9X10 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿249.00
112 125 8.9 10 601 4607200 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 115X126X14X15.8 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿232.00
115 126 14 15.8 601 4119701 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 115X130X9X10 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿250.00
115 130 9 10 601 4621600 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 115X135X15X17 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿382.00
115 135 15 17 601 4608100 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 120X140X14.5/16 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿346.00
120 140 14.5 16 601 4319600 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 120X140X15/17 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿385.00
120 140 15 17 601 4603500 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 125X140X11.8X13.2 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿251.00
125 140 11.8 13.2 601 4160701 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 125X140X8.9X10 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿280.00
125 140 8.9 10 601 4607300 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 125X145X11X12.5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿355.00
125 145 11 12.5 601 4185201 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 125X145X15X17 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿407.00
125 145 15 17 601 4603600 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 12X18X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
12 18 6 7 601 4621300 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 12X20X4.4X5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
12 20 4.4 5 601 4182501 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 12X25X8X9 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
12 25 8 9 601 4600100 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 130X150X15X17 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿400.00
130 150 15 17 601 4603700 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 136X150X8.5X9.5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿304.00
136 150 8.5 9.5 601 4607400 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 140X154X9X10 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿304.00
140 154 9 10 601 4607900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 140X155X8.9X10 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿304.00
140 155 8.9 10 601 4607500 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 140X160X15X17 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿412.00
140 160 15 17 601 4603800 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 145X160X8.9X10 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿412.00
145 160 8.9 10 601 4607600 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 145X165X15X17 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿440.00
145 165 15 17 601 4608200 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 14X22X4.4X5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
14 22 4.4 5 601 4182601 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 14X22X5X5.7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
14 22 5 5.7 601 4604000 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 14X24X8X9 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
14 24 8 9 601 4600200 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 150X165X8.9X10 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿454.00
150 165 8.9 10 601 4607700 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 150X170X15X17 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿548.00
150 170 15 17 601 4603900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 155X170X8.9X10 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿463.00
155 170 8.9 10 601 4621700 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 155X180X15X17 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿625.00
155 180 15 17 601 4608300 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 15X25X7.8X8.5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿77.00
15 25 7.8 8.5 601 4196301 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 15X25X8X9 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
15 25 8 9 601 4600300 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 160X175X9X10 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿494.00
160 175 9 10 601 4608400 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 160X185X15X17 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿625.00
160 185 15 17 601 4608500 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 165X180X9X10 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿471.00
165 180 9 10 601 4608600 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 165X183X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿625.00
165 183 10 11 601 4607800 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 165X190X15X17 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿745.00
165 190 15 17 601 4608700 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 16X24X4.4X5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
16 24 4.4 5 601 4182701 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 16X24X5X5.7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
16 24 5 5.7 601 4604100 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 16X26X8X9 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
16 26 8 9 601 4600400 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 170X195X15X17 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿619.00
170 195 15 17 601 4608800 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 175X190X9X10 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿544.00
175 190 9 10 601 4621800 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 175X200X15X17 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿670.00
175 200 15 17 601 4608900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 180X200X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿836.00
180 200 12 13 601 4609000 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 180X205X15X17 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿836.00
180 205 15 17 601 4609100 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 18X26X4.4X5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
18 26 4.4 5 601 4182901 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 18X26X5X5.7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
18 26 5 5.7 601 4604200 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 18X28X7.3X8 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
18 28 7.3 8 601 4547900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 18X28X7.8X8.5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿77.00
18 28 7.8 8.5 601 4196401 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 18X28X8X9 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
18 28 8 9 601 4600500 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 190X210X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿855.00
190 210 12 13 601 4609200 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 190X215X15X17 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿944.00
190 215 15 17 601 4609300 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 200X220X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿944.00
200 220 12 13 601 4609400 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 200X225X15X17 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿944.00
200 225 15 17 601 4609500 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 20X28X4.4X5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
20 28 4.4 5 601 4183001 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 20X28X5X5.7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
20 28 5 5.7 601 4604300 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 20X30X8X9 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
20 30 8 9 601 4600600 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 20X40X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿89.00
20 40 12 13 601 4621900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 210X235X18X20 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿986.00
210 235 18 20 601 4609600 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 22.4X30X5X5.7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
22.4 30 5 5.7 601 4604400 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 22.4X32.4X8X9 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
22.4 32.4 8 9 601 4600800 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 220X240X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿982.00
220 240 12 13 601 4609700 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 220X250X17X19.2 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿932.00
220 250 17 19.2 601 4426600 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 22X30X4.4X5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
22 30 4.4 5 601 4183101 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 22X35X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
22 35 10 11 601 4600700 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 22X40X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
22 40 10 11 601 4572900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 23.5X31.5X5X5.7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿80.00
23.5 31.5 5 5.7 601 4621500 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 230X250X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿1,014.00
230 250 12 13 601 4609800 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 240X260X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿1,028.00
240 260 12 13 601 4621000 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 240X265X18X20 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿1,071.00
240 265 18 20 601 4609900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 250X275X18X20 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿1,097.00
250 275 18 20 601 4610000 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 25X33X4.4X5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
25 33 4.4 5 601 4183301 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 25X33X5X5.7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
25 33 5 5.7 601 4604500 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 25X35X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
25 35 10 11 601 4362600 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 25X35X8X9 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
25 35 8 9 601 4600900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 25X38X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿89.00
25 38 10 11 601 4621400 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 25X38X8X9 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿89.00
25 38 8 9 601 4601000 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 25X40X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿102.00
25 40 10 11 601 4601100 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 260X290X18X20 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿1,316.00
260 290 18 20 601 4620100 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 265X295X18X20 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿1,411.00
265 295 18 20 601 4620200 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 26X40X9.2X10 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿93.00
26 40 9.2 10 601 4584900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 270X300X18X20 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿1,483.00
270 300 18 20 601 4620300 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 280X310X18X20 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿1,522.00
280 310 18 20 601 4620400 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 28X35.5X5X5.7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
28 35.5 5 5.7 601 4604600 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 28X36X6.5X7.1 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
28 36 6.5 7.1 601 4506201 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 28X38X5.6X6.3 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
28 38 5.6 6.3 601 4183401 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 28X40X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿97.00
28 40 10 11 601 4601200 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 28X43X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿104.00
28 43 10 11 601 4601300 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 290X320X18X20 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿1,567.00
290 320 18 20 601 4620500 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 300X330X18X20 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿1,652.00
300 330 18 20 601 4620600 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 30X37X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
30 37 6 7 601 4596800 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 30X40X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿80.00
30 40 10 11 601 4362700 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 30X40X5.6X6.3 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
30 40 5.6 6.3 601 4183501 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 30X40X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
30 40 6 7 601 4604700 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 30X40X8X9 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿80.00
30 40 8 9 601 4596900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 30X45X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿104.00
30 45 10 11 601 4601400 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 31.5X41.5X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿89.00
31.5 41.5 6 7 601 4604800 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 32X42X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿86.00
32 42 10 11 601 4362800 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 32X42X5.6X6.3 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿80.00
32 42 5.6 6.3 601 4183601 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 32X42X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿89.00
32 42 6 7 601 4604900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 35.5X45X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿89.00
35.5 45 6 7 601 4605100 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 35.5X50.5X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿113.00
35.5 50.5 10 11 601 4621100 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 35X45X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿89.00
35 45 6 7 601 4605000 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 35X45X7X8 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿80.00
35 45 7 8 601 4496000 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 35X48X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿102.00
35 48 10 11 601 4360300 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 35X50X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿113.00
35 50 10 11 601 4601500 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 36X46X5.6X6.3 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿80.00
36 46 6 6.3 601 4183701 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 375X405X22X24 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿1,814.00
375 405 22 24 601 4620700 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 38X48X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿89.00
38 48 6 7 601 4605200 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 38X50X9X10 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿94.00
38 50 9 10 601 4709400 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 38X55X9.7X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿105.00
38 55 9.7 11 601 4366000 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 38X58X9.7X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿138.00
38 58 9.7 11 601 4560100 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 4.5X12.5X4.4X5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
4.5 12.5 4.4 5 601 4506701 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 400X425X25X27 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿1,952.00
400 425 25 27 601 4620800 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 40X50X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿94.00
40 50 10 11 601 4362900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 40X50X5.6X6.3 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿80.00
40 50 5.6 6.3 601 4183801 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 40X50X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿89.00
40 50 6 7 601 4605300 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 40X55X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿118.00
40 55 10 11 601 4601600 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 40X55X9.9X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿105.00
40 55 9.9 11 601 4388500 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 40X60X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿158.00
40 60 12 13 601 4601700 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 45X55X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿94.00
45 55 10 11 601 4363000 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 45X55X5.6X6.3 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿80.00
45 55 5.6 6.3 601 4183901 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 45X55X5.7X6.5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿120.00
สินค้าหมด
45 55 5.7 6.5 601 - Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 45X55X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿89.00
45 55 6 7 601 4605400 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 45X56X7X8 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿89.00
45 56 7 8 601 4605500 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 45X60X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿119.00
45 60 10 11 601 4601800 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 45X65X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿146.00
45 65 10 11 601 4575000 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 46X56X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿84.00
46 56 6 7 601 4543900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 48X63X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿119.00
48 63 10 11 601 4601900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 50X60X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿102.00
50 60 10 11 601 4363100 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 50X60X5.6X6.3 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿93.00
50 60 5.6 6.3 601 4184001 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 50X60X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿102.00
50 60 6 7 601 4605600 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 50X65X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿127.00
50 65 10 11 601 4602000 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 50X70X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿175.00
50 70 12 13 601 4602100 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 52X62X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿102.00
52 62 10 11 601 4559000 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 53X63X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿113.00
53 63 6 7 601 4605700 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 55X65X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿113.00
55 65 6 7 601 4605800 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 55X75X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿199.00
55 75 12 13 601 4602200 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 56X66X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿119.00
56 66 6 7 601 4605900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 56X66X7.3X8.8 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿106.00
56 66 7.3 8.8 601 4506601 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 56X71X8.4X9.5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿108.00
56 71 8.4 9.5 601 4184201 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 5X12X5.5X6.5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
5 12 5.5 6.5 601 4508601 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 5x5.75x0.539Inc มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿608.00
125 143.75 13.47 0 601 4224801 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 60X70X10X11 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿115.00
60 70 10 11 601 4363200 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 60X70X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿119.00
60 70 6 7 601 4606000 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 60X71X7X8 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿119.00
60 71 7 8 601 4606100 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 60X76X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿139.00
60 76 12 13 601 4608000 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 60X80X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿206.00
60 80 12 13 601 4602300 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 63X73X11.8X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿130.00
63 73 11.8 13 601 4363300 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 63X73X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿119.00
63 73 6 7 601 4606200 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 63X73X8X8.7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿113.00
63 73 8 8.7 601 4160501 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 63X78X8.4X9.5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿130.00
63 78 8.4 9.5 601 4184301 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 65X75X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿127.00
65 75 6 7 601 4606300 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 65X80X8.4X9.5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿130.00
65 80 8.4 9.5 601 4184401 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 65X85X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿235.00
65 85 12 13 601 4602400 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 6X13X8X9 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿73.00
6 13 8 9 601 4460300 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 70X80X11.8X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿138.00
70 80 11.8 13 601 4363400 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 70X80X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿131.00
70 80 6 7 601 4606400 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 70X85X8.4X9.5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿138.00
70 85 8.4 9.5 601 4184501 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 70X90X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿235.00
70 90 12 13 601 4602500 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 70X92X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿248.00
70 92 12 13 601 4602600 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 71X80X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿131.00
71 80 6 7 601 4606500 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 75X100X22X24 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿359.00
75 100 22 24 601 4584700 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 75X85X11.8X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿146.00
75 85 11.8 13 601 4363500 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 75X85X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿139.00
75 85 6 7 601 4606600 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 75X95X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿251.00
75 95 12 13 601 4602700 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 80X100X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿267.00
80 100 12 13 601 4602800 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 80X90X11.8X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿146.00
80 90 11.8 13 601 4363600 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 80X90X6X7 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿153.00
80 90 6 7 601 4606700 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 80X90X8X8.75 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿138.00
80 90 8 8.75 601 4159001 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 80X95X8.4X9.5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿157.00
80 95 8.4 9.5 601 4184601 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 85X100X8.4X9.5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿165.00
สินค้าหมด
85 100 8.4 9.5 601 4184701 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 85X100X8.9X10 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿184.00
85 100 8.9 10 601 4606800 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 85X105X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿288.00
85 105 12 13 601 4602900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 90X100X11.8X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿157.00
90 100 11.8 13 601 4363700 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 90X105X8.4X9.5 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿179.00
90 105 8.4 9.5 601 4184801 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 90X105X8.9X10 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿199.00
90 105 8.9 10 601 4606900 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 90X110X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿312.00
90 110 12 13 601 4603000 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 95X110X8.9X10 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿218.00
95 110 8.9 10 601 4607000 Hythane-181
Hallite 601 ขนาด 95X115X12X13 มม ซีลลูกสูบ-กระบอกไฮดรอลิก
฿324.00
95 115 12 13 601 4603100 Hythane-181

ROD & PISTON SEAL (HYDRAULIC)

เป็นซีลที่ในการใช้งานทั่วๆไป เหมาะสำหรับทั้งงาน ก้าน (rod) และลูกสูบ (piston) ในกระบอกไฮดรอลิก