Language

Cart

Events

 1. แจ้งวันหยุดของ บริษัท อีโคซีล จำกัด Ecoseal Co.,Ltd.’s Public holidays
  23
  Apr

  แจ้งวันหยุดของ บริษัท อีโคซีล จำกัด Ecoseal Co.,Ltd.’s Public holidays

  เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะมาเปิดให้บริการ อีกครั้งในวันที่ 07/05/2563
  The mentioned dates are Ecoseal Co.,Ltd.’s public holidays and we will resume working on 07/05/2020

  Read more
 2. ประกาศ การจัดส่งสินค้า (Supplier ภายในประเทศ, ไปรษณีย์, บริษัทขนส่ง, TNT, DHL ฯลฯ )
  27
  Mar

  ประกาศ การจัดส่งสินค้า (Supplier ภายในประเทศ, ไปรษณีย์, บริษัทขนส่ง, TNT, DHL ฯลฯ )

  การจัดส่งสินค้า (Supplier ภายในประเทศ, ไปรษณีย์, บริษัทขนส่ง, TNT, DHL ฯลฯ )

                          เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนั้น เพื่อลดการแพร่กระจาย และความเสี่ยง  บริษัท อีโคซีล ขอความกรุณาให้ท่าน ได้แจ้งกับพนักงานจัดส่ง  ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนเข้าภายในบริษัทฯ

  1. ขอให้ท่านได้ติดต่อแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบว่าสินค้าจะส่งมาถึงบริษัทฯ ช่วงระยะเวลาใด เพื่อบริษัทฯ จะได้เตรียมเจ้าหน้าที่รับสินค้าและหรือเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยเมื่อมาถึง
  2. เมื่อมาถึงหน้าบริษัทฯ ขอให้เจ้าหน้าที่จัดส่งของท่าน ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อลงมารับสินค้า ณ จุดที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ ยกเว้น  สิ
  Read more
 3. มาตรการป้องกัน การแพร่กระจ่ายของโควิด-19 ของทีมจัดส่ง บริษัท อีโคซีล จำกัด
  27
  Mar

  มาตรการป้องกัน การแพร่กระจ่ายของโควิด-19 ของทีมจัดส่ง บริษัท อีโคซีล จำกัด

  มาตรการป้องกัน การแพร่กระจ่ายของโควิด-19 ของทีมจัดส่ง

                  บริษัทฯ ได้มีการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการฆ่าเชื้อ เท่าที่จะสามารถทำให้ได้มากที่สุด  เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19  โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทฯทุกคน บริษัทมีมาตรการรักษาความสะอาด และป้องกันเชื้อโรคก่อนดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทุกราย  ดังนี้

  1. พนักงานจัดส่งทุกคนทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จะต้องสวมหน้ากากอนามัย (Mask) ตลอดเวลา

  ของการปฏิบัติงาน

  1. พนักงานจัดส่งจะได้รับการตรวจอุณหภูมิ ทุกเช้า ก่อนเริ่มงาน หากใครมีอุณหภูมิ สูงเกินกว่า 37.5 องศา บริษัทฯ จะให้เข้ามาตรการกักตัวที่บ้านทันที เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ระหว่างนี้จะมีการเฝ้าติดตามเป็นระยะ จนกว่าพนักงานจะหายเป็นปกติ
  2. บริษัทฯ จัดเตรียม เจลแอลกอฮอลล้าง
  Read more
 4. ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท อีโคซีล จำกัด สำนักงานใหญ่ กทม
  26
  Mar

  ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท อีโคซีล จำกัด สำนักงานใหญ่ กทม

  ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

  เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนั้น เพื่อลดการแพร่กระจาย และความเสี่ยงของคู่ค้าและลูกค้า บริษัท อีโคซีล ขอความกรุณาในการสั่งสินค้า โดยผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่ท่านสะดวก บริษัทฯ จะรีบดาเนินการจัดเตรียมสินค้าพร้อมส่งให้ท่านอย่าง รวดเร็ว โดยขอความกรุณาให้ท่านดาเนินการดังนี้

  1. การสั่งซื้อผ่านพนักงานขาย ขอให้ท่านสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ระบุชนิดสินค้า รูปแบบ ขนาด จำนวน ราคาและระยะเวลาส่งมอบ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมแจ้งสถานที่จัดส่ง ดังนี้
   1. ลูกค้าเครดิต สั่งซื้อประจา ระบุสถานที่ส่งให้จัดเจน หากเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งที่แตกต่างจาก เดิม ให้ระบุด้วยว่าเปลี่ยนถาวรหรือเฉพาะช่วงเวลาใดบ้าง เพื่อป้องกันการส่งผิดพลาด
   2. ลูกค้าเงินสด สั่งซื้อประจา ระบุสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน เต
  Read more
 5. ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท อีโคซีล จำกัด สำนักขายมาบตาพุด จ.ระยอง
  26
  Mar

  ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท อีโคซีล จำกัด สำนักขายมาบตาพุด จ.ระยอง

  ประกาศ ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

  เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนั้น เพื่อลดการแพร่กระจาย และความเสี่ยงของคู่ค้าและลูกค้า บริษัท อีโคซีล ขอความกรุณาในการสั่งสินค้า โดยผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่ท่านสะดวก บริษัทฯ จะรีบดาเนินการจัดเตรียมสินค้าพร้อมส่งให้ท่านอย่าง รวดเร็ว โดยขอความกรุณาให้ท่านดาเนินการดังนี้

  1. การสั่งซื้อผ่านพนักงานขาย ขอให้ท่านสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ระบุชนิดสินค้า รูปแบบ ขนาด จำนวน ราคาและระยะเวลาส่งมอบ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมแจ้งสถานที่จัดส่ง ดังนี้
   1. ลูกค้าเครดิต สั่งซื้อประจา ระบุสถานที่ส่งให้จัดเจน หากเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งที่แตกต่างจาก เดิม ให้ระบุด้วยว่าเปลี่ยนถาวรหรือเฉพาะช่วงเวลาใดบ้าง เพื่อป้องกันการส่งผิดพลาด
   2. ลูกค้าเงินสด สั่งซื้อประจา ระบุสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน เต
  Read more
 6. ท่องเที่ยวประจำปี Trip Myanmar
  09
  Dec

  ท่องเที่ยวประจำปี Trip Myanmar

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec elit mauris, viverra vel augue id, lobortis fermentum urna. Sed at gravida ante, sit amet elementum diam. Sed sodales est eu neque interdum feugiat. Ut vehicula sodales eros quis elementum. Sed pulvinar est a ornare accumsan. Proin egestas dignissim venenatis. Phasellus quis convallis sapien. Sed sagittis lacinia dolor, a imperdiet est.

  Read more